Friday, November 7, 2014

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΧΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ
Κρυμμένος βρίσκεται στη θέση Παληάρραχη τη "Ραχεία" των βυζαντινών πηγών σε απόσταση 1250 μ. νότια του ναού της Χρυσοχεριάς., περίπου 400 μ. Δ-ΝΔ από το Βυζαντινό Κοιμητηριακό Ναό. Σε απόσταση  Σε απόσταση μόλις 200 μ. νότια του Ταξιάρχη μια περίκρημνη γλώσσα μήκους 250 μ και μέγιστου πλάτους 80 μ. αποτελεί ένα δυσδιάκριτο φυσικό οχυρό πάνω στο οποίο χτίστηκε κατά τους ταραγμένους και επικίνδυνους χρόνους των Σαρακηνών (7ος-10ος αι.) το "Παλιόκαστρο".
 Κατά τους χρόνους εκείνους, οι οικισμοί της Αντιμάχειας (στη θέση κυρίως της σημερινής Αντιμάχειας) που εκατοικούντο αδιάκοπα από την αρχαιότητα λίγο-πολύ, εγκαταλείφθηκαν, των κατοίκων συμπτυχθέντων σε ασφαλέστερο σημείο, συγκεκριμένα στην ομαλή μεν αλλά όχι γόνιμη "Ραχεία", δίπλα όμως στο δύσβατο Κάστρο ώστε να είναι εύκολη η διάσωση σε ώρα ανάγκης.
Ο Ταξιάρχης (Αρχάγγελος Μιχαήλ) είναι ένας μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με εξέχουσα ημικιλυνδρική αψίδα. Στο άμεσο περιβάλλον του βρίσκονται διάφορα μάρμαρα, όπως βάση κίονος, ένας αμφικιονίσκος παλαιοχριστιανικού παραθύρου καθώς και μια γρανιτένια στήλη ύψους 2.15 μ. η οποία διακοσμείται με λατινικό σταυρό και με ιπποτικό θυρεό με ταύρο (14ος αι.-σ. τίποτε απ'όλ'αυτά που αναφέρονται δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου)
Το τελευταίο στοιχείο υποδηλώνει κατοίκηση του οικισμού της Ραχείας έως και τους Ιπποτικούς χρόνους όπως επιβεβαιώνουν μάλλον ανασκαφικά δεδομένα στην περιοχή. Στην ίδια θέση υπήρχε παλαιός ναός, ο οποίος κατέρρευσε στους σεισμούς του 1926 και του 1933.. Όρθια έμεινε μόνον η αψίδα, στο μεγαλύτερο μέρος της και η είσοδος στη νότια πλευρά της.
Ο ναός εκείνος είχε προφανώς άμεση σχέση με το γειτονικό βυζαντινό Παλιόκαστρο. Πιθανόν επρόκειτο για το σημαντικότερο ναό του βυζαντινού οικισμού της Ραχείας. Ισοπεδώθηκε για να χτιστεί το 1959 η σημερινή εκκλησία. Πρόσφατη αντικατάσταση των επιχρισμάτων του ναού από Διοικητική του εκεί στρατοπέδου τεθωρακισμένων έγινε χωρίς υπεύθυνο έλεγχο της τοιχοδομής για τον εντοπισμό ελάχιστων έστω τυχόν λειψάνων του παλαιότερου ναού.
από το εσωτερικό του ναού
Η Αγία Τράπεζα του Ταξιάρχη στηρίζεται σε αρχαίο κυλινδρικό βωμό ο οποίος είναι διακοσμημένος με βουκράνια.
Ο ναός είναι γνωστός στους ντόπιους κι ως ο "Αξεστράτηγος" (προφανώς λόγω του Στρατηγού-Στρατηλάτη Άρχοντα Μιχαήλ) και ανήκει στην Ενορία των Αγίων Αποστόλων.
 Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με το Μαστορόπουλο, αρχιτεκτονικά μέλη που ανασκάφθηκαν συνδέουν το ναό με την Ιπποτική εποχή αλλά λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για Βυζαντινό ναό, ο οποίος κατέρρευσε στους σεισμούς του 1926 και 1933 και ξαναχτίστηκε το 1959.
Από την άλλη μεριά, ο Μητροπολίτης Εμμ. Καρπαθίου αναφέρει ότι ο ναός οικοδομήθηκε το έτος 1820 από τον Κωνσταντίνο Κοντίτση. Αναφέρει επίσης, ότι ο σεισμός του 1933 κατέρριψε το Εξωκκλήσι και ότι το 1945 ανοικοδομήθηκε με δαπάνες των ενοριτών των Αγίων Αποστόλων, υπό την επιστασία του Εφημερίου της ενορίας, Θωμά Συνεσίου.
Πηγή: Αντιμάχεια Κώα, 2002, Γ. Μαστορόπουλος (πάντα με την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του αγαπημένου Μάνου Μαστρογιώργη)
Εμμανουήλ Ι. Καρπάθιου (Μητροπολίτου Μεσημβρίας της επί Ευξείνω) - "Εκκλησία Κω Δωδεκανήσου"-Τόμος Πρώτος, βιβλίον Δεύτερον, Αθήνα 1969
φωτογραφίες: Sophia Karagianni

No comments:

Post a Comment