Friday, February 12, 2016

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
Ο Άγιος Γεώργιος Καρυδιάς βρίσκεται στην περιοχή Σύμπετρο στην πόλη της Κω και ανήκει στην ενορία των Αγίων Πάντων.
Ονομάζεται 'Καρυδιάς' λόγω της ύπαρξης μιας καρυδιάς δίπλα στο ξωκκλήσι.
Σε μια υπέροχη τοποθεσία στέκει όμορφο και γραφικό, περιποιημένο και καθαρό, το ξωκκλήσι του Άη Γιώργη της Καρυδιάς με άφθονη βλάστηση, γάργαρα νερά και καταπληκτική θέα. 
Σύμφωνα με τον Καρπαθίου, το 1969, το εικονοστάσι ήταν ξύλινο αλλά κατεστραμμένο και ο βόρειος τοίχος είχε υποστεί επίφοβες ρωγμές, ώστε ενδείκνυτο κατεδάφιση και ανοικοδόμηση. Κάποιες μικρές επισκευές στο εσωτερικό του ναού έκανε με δική του δαπάνη ο κτηνοτρόφος Γεώργιος Κώστογλου(ς).
Ο Ιάκωβος Ζαρράφτης ανέφερε τα ακόλουθα για το ξωκκλήσι: "..... το Εκκλησίδιον διακρίνεται εν μέσω δέντρων σκιερών, επέχον δε θέσιν ελευθέρου ορίζοντος, έχει προς δυσμάς αυτού επίμηκες ισόπεδον υψώματος δίκην τραπέζης, εφ'ής οι πανηγυριστές τρώγουσι και πίνουσι καθ'ομάδας και χορεύουσιν έπειτα ομού μετ'ασμάτων επιτοπίου χορού εν τετραχόρδω λύρα".
Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει κατάλληλη για πανηγύρι η αυλή με τους πάγκους μπροστά από το ναό, όπως ακριβώς την περιγράφει ο Ζαρράφτης με χορούς, τραγούδι και την τετράχορδη λύρα.
Οι εξωτερικές εικόνες φιλοτεχνήθηκαν το 1996 και το 1999 από τον Α. Καλαϊζή στην μνήμη συγγενικών του προσώπων.
Μέσα στο ναό το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, δαπάνη Γεωργίου Βραχνά με ένα μεγάλο μάτι στην πάνω πλευρά και πολύ όμορφες εικόνες.
Επίσης, η εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι πολύ όμορφη και υπάρχει και κορνιζαρισμένη μια πρόσκληση από το αρχείο του γιατρού Χαράλαμπου Κιάρη, από το 1871. Σύμφωνα με την πρόσκληση: " Αύριον τελουμένης υπό του Ορθοδόξου πληρώματος της μνήμης του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, εορτάζει το κατά την τερπνήν θέσιν Καρυδιά ιερόν ναΰδριον το επιμελεία του διδασκάλου και των μαθητών του Ελληνικού σχολείου ανεγερθέν. Προσκαλούνται όθεν οι φιλέορτοι χριστιανοί να συνέλθωσι εκεί δια να πανηγυρίσωσι την ένδοξον του Μεγαλομάρτυρος μνήμην". Υπογράφουν οι έφοροι του σχολείου, Πλατανίστης,Ιακώβου και Ιωαννίδης και ο διδάσκαλος Γιανιούλης στις 22 Απριλίου 1871.
Επίσης, υπάρχουν κορνίζες με αξιόλογες παλιές φωτογραφίες από εκδρομείς ή πανηγυριστές στο ξωκκλήσι πριν την ανοικοδόμησή του.
Ο Ζαρράφτης συνεχίζει, και αναφέρει αγίασμα το οποίο εκρέει από το Ιερό και αρδεύει τα κάτωθεν αυτού τοπία.
Ο Κώδικας Κ', Αρχείου Δουλείας, που περιέχει αναγραφή των ναών περιοχής πόλεως Κω, κατά τις αρχές του Κ' αιώνα μνημονεύει το Εξωκκλήσι με το χαρακτηριστικό όνομα "της Καρυδιάς".
Ένας μακρύς καταπράσινος διάδρομος οδηγεί σε ένα υπέροχο σημείο θέασης, όπου δεσπόζει ένας τεράστιος σταυρός. Εκεί έχει χτιστεί κι ένα κιόσκι αναψυχής όπου μπορεί κάποιος να καθήσει και να απολαύσει την μαγευτική θέα προς την πόλη της Κω.
ο διάδρομος

ο Σταυρός

το κιόσκι
η θέα
Πηγή: "Εκκλησία Κω Δωδεκανήσου"-Τόμος Πρώτος, βιβλίον Δεύτερον, Αθήνα 1969-Εμμανουήλ Ι. Καρπάθιου (Μητροπολίτου Μεσημβρίας της επί Ευξείνω)
Φωτογραφίες: Sophia Karagianni

No comments:

Post a Comment